Yeni Gelişme

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 3 Haziran 2022 tarih ve 2021/1 E., 2022/3 K. sayılı Kararı (“İçtihadı Birleştirme Kararı“), 26 Kasım 2022’de Resmi Gazete’de yayımlandı. İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, aleyhine icra takibi başlatılan borçlu, takibe vekili aracılığıyla itiraz etse dahi, alacaklının açacağı itirazın iptali davasında dava dilekçesi vekile değil asıla (borçlunun kendisine) tebliğ edilmelidir.

Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Location:

Recent Development

The Law on the Amendments to the Code of Enforcement and Bankruptcy and Certain Laws ("Law No. 7101") was published on the Official Gazette on March 15, 2018.

Background

As a result of the studies conducted by the Coordination Council for the Improvement of the Investment Environment, the Law No. 7101 was introduced to the Turkish Parliament.

Authors:
Location:

Yeni Gelişme

5. Yargı Paketi olarak da anılan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (“Teklif”), TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi. Kabul edilen Teklifin kanunlaştırılması doğrultusunda Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeler başladı. Söz konusu Teklif ile icra ve iflas süreçlerinde iş yoğunluğunun azaltılması ve verimliliğin artırılması amacıyla İcra ve İflas Kanunu’nda önemli değişiklikler öngörülüyor.

Location:

Recent Development

In scope of the various response measures implemented by the Turkish government to prevent the spread of the coronavirus (COVID-19) in Turkey, the President of the Turkish Republic issued the "Decree to Suspend Enforcement and Bankruptcy Proceedings" on March 22, 2020, in accordance with Article 330, "Suspension In Case of Emergency", of the Enforcement and Bankruptcy Law ("EBL").

What Does the Decision Say?

Authors:
Location:

Yeni Gelişme

Koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığının Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla hükümet tarafından alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı tarafından İcra ve İflas Kanunu'nun ("İİK") "Fevkalade Hallerde Tatil" başlıklı 330. maddesinde kendisine verilen yetkiye dayanarak verilen "İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar", 22.3.2020 tarihinde yürürlüğe konmuştur.

Karar Ne Diyor?

Location:

Yeni Gelişme  

Türkiye Büyük Millet Meclisi, konkordato sürecinin suiistimal edildiğine ilişkin gelen tepkileri göz önünde bulundurarak, İcra ve İflas Kanunu'ndaki konkordato hükümlerinde değişiklikler öngören kanun teklifini yasalaştırmıştır. Değişiklikler 19 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak görülmekte olan konkordato talepleri hakkında önceki hükümler uygulanmaya devam edecektir.

Kabul Edilen Değişiklikler  

Önemli değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

Authors:
Location:

Recent Development

The Turkish Parliament enacted a law amending the composition (tr. "konkordato," a Turkish scheme of arrangement) articles in the Code of Enforcement and Bankruptcy in response to widespread abuse of the composition proceedings. The changes are effective as of the date of promulgation on the Official Gazette, 19 December 2018, with pending applications remaining subject to the previous version of the provisions.

The Amendments

The major amendments are summarized below.

Location: