Yeni Gelişme

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 3 Haziran 2022 tarih ve 2021/1 E., 2022/3 K. sayılı Kararı (“İçtihadı Birleştirme Kararı“), 26 Kasım 2022’de Resmi Gazete’de yayımlandı. İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, aleyhine icra takibi başlatılan borçlu, takibe vekili aracılığıyla itiraz etse dahi, alacaklının açacağı itirazın iptali davasında dava dilekçesi vekile değil asıla (borçlunun kendisine) tebliğ edilmelidir.

Gelişme Ne Anlama Geliyor?

Location:

Yeni Gelişme

5. Yargı Paketi olarak da anılan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (“Teklif”), TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi. Kabul edilen Teklifin kanunlaştırılması doğrultusunda Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeler başladı. Söz konusu Teklif ile icra ve iflas süreçlerinde iş yoğunluğunun azaltılması ve verimliliğin artırılması amacıyla İcra ve İflas Kanunu’nda önemli değişiklikler öngörülüyor.

Location: